Skateboard do 3v1lm4nPT

Skillz Admin
Skillz Admin

Element Helium 7.75 X 31.25
Sim
Element Trucks
ABEC 5